Arbetslaget har decimerats till hälften p g a en plötslig sjukskrivning, men förhoppningsvis är hon snart tillbaka på jobbet igen, som en god lyssnare och övervakare. Sjukskrivningen är förorsakad av diabetes och innebar en akut operation med tillhörande behandling till en kostnad av ungefär 3 utekök om man vill mäta i den enheten. Men vad är väl några utekök jämfört med en hund. Enkel prioritering.