Baksidan och fartrampen behöver kompletteras med lite snowpark stuff… fortsättning följer…