…bygglovsprocessen verkar ta tid…snart ringer jag och klagar!