Blog Image

Sjöstugeprojektet

Om bloggen...

Här samlas lite bilder och tankar om hur saker och ting blir till
eller inte blir till. Hur det såg ut och verkade förut och under tiden.
Om sakers påverkan, händelseförlopp, orsak, verkan och andra ting.
Helt
frivillig läsning
.

Krigsmålning…

Ateljéprojektet Posted on 2016-08-12 21:28

… på målarchefen när vi andra givit upp!Målning pågår…

Ateljéprojektet Posted on 2016-08-12 18:52

Med lite mutor och rejäl lön engagerade sig även junior i dryga 2 tim. Sen fick det vara nog! Jag förstår honom. Jag har själv helt avsagt mig målningen. Inte min grej heller.