… för att få lite inspiration och hitta nya visioner. Troligen håller jag mig till trä och en våning i fortsättningen också. Man ser ju hur det kan gå när man tänker för stort.